Epic Owner

· Expertise in het end-to-end projectmanagement van middelgrote en langlopende projecten binnen het domein van IT-infrastructuur

· Ervaring in sourcing (RFI/RFP), AD, Azure migratie en/of IT Services monitoring trajecten

· Ervaring in de bancaire sector is een pluspunt.

Doel: Als Epic Owner ben je verantwoordelijk voor het ontwikkelen van de lean business case voor diverse epics en het coördineren en opvolgen ervan (leading, steering & planning) en zorgt men ervoor dat de scope in lijn is met de strategische visie van de business value stream waartoe de epics behoren. Dit gebeurt in nauwe samenwerking met de betrokken stakeholders vanuit de Agile portfolio laag en de belangrijkste belanghebbenden van de Agile Release Trains (ART’s).

A. Resultaatsgebieden:

1. Epic management:

· Definiëren van business epics met behulp van het ‘epic hypothesis statement’, inclusief hun Minimum Viable Product (MVP) en lean business case, op basis van prioritering volgens de SAFe methode (Weighted Shortest Job First principe).

· Voorleggen van de business epics ter validatie aan de Business Owner van de business value stream.

· Begeleiden en bewaken van de voortgang van de epics gedurende hun levenscyclus tot op het niveau van feature realisatie.

· Verwerken van input vanuit de business value stream roadmap en genereren van inzicht in de behoeften, het gebruik, de realisatie, de bedrijfswerking en de ondersteuning van de businessoplossingen, met aandacht voor haalbaarheid en duurzaamheid.

· Bewaken van het gebruik van agile tools, methodologieën en ceremonies op het niveau van de epic.

2. Budget- en benefitsbeheer:

· Gedetailleerde business- en IT-epics definiëren binnen de value stream roadmap, rekening houdend met het toegewezen budget.

· Het benodigde budget bepalen om de doelstellingen van de epic te realiseren.

· Verzekeren dat de business value stream voldoende budget voorziet om de epic te realiseren.

· Opvolgen van de gerealiseerde benefits en indien nodig bijsturen of nieuwe epics lanceren om de beoogde doelstellingen te behalen.

3. Relatie- en stakeholdermanagement:

· Samenwerken met Enterprise Architectuur om de oplossingsrichting voor business- en IT-epics af te stemmen.

· Samenwerken met de belangrijkste belanghebbenden van de Agile Release Trains (ART’s) om ervoor te zorgen dat features correct worden samengesteld en succesvol worden overgedragen.

· Coördinatie met andere belanghebbenden buiten IT Delivery, zoals Compliance, Procurement, Legal, enz.

4. Rapportage en advisering:

· Updaten van de epics in de Value Stream Stuurgroep en voorstellen van de lean business case ter validatie.

· Neutraal rapporteren aan de Epic Portfolio Lead om de status van de epic binnen de LPM-werking op te nemen.

· Begeleiden en bewaken van de voortgang van de epic en rapporteren over de voortgang en inhoud ervan.

· Vertalen van strategie en communiceren op het niveau van Senior Management.

5. Risicobeheersing:

· Opvolgen van risico’s en issues die de realisatie van de business value stream roadmap kunnen belemmeren.

· Rapporteren over risico’s en issues en eventuele escalaties/mitigaties leiden naar LPM.

· Zorgen voor de nodige mitigerende acties voor geïdentificeerde risico’s binnen de epics.

B. Profielvereisten

· Masterdiploma of gelijkwaardig door relevante ervaring.

· 4-7 jaar relevante ervaring in transformatie (klassieke projecten of agile werking) met impact op change.

· Certificering in PMI en/of SAFe.

· Kennis van businessprocessen, producten en een brede IT-werking.

· Kennis van de financiële sector en trends.

· Snelle anticipatie op het verkrijgen van inzichten in nieuwe domeinen (zowel technologisch als business) en flexibel inzetbaarheid op nieuwe uitdagingen.

C. Vereiste Competenties

· Resultaatgericht werken

· Coachen en verbindend communiceren

· Actief verbeteren

· Ondernemerschap

· Klantgerichtheid

· Teamgericht denken en werken

· Communicatief sterk

· Strategisch inzicht

· Kennis van lenen

· Teamplayer

· Combinatie van macrodenken en micro werken

To apply for this job email your details to agnes.panczel@edrltd.com.