OPS Engineer – Beleggen

Een OPS engineer maakt deel uit van de IT Business Solutions Beleggen, volgt de ontwikkeling van nieuwe epics/features op en waakt erover dat deze beantwoorden aan de vooropgestelde eisen.

Rol in het team:

· Nauw samenwerken met business, de servicemanager en de externe leveranciers in het kader van pakketten, om een kwalitatieve end-to-end service te garanderen.

· Nauw betrokken zijn bij de oplevering van nieuwe features (agile approach) en uitvoeren kwaliteitscontroles op non-productie en productie omgevingen en eventuele nieuwe procedures of procesactiviteiten.

· Analyseren incidenten en problemen afkomstig van de business of uit automatische alerting en uitvoeren van de nodige workarounds. Identificeren verbeteracties om in de toekomst incidenten te voorkomen en ontwikkelen van ten gronde oplossingen.

· Ervoor zorgen dat de nodige stories op de backlog van het team komen te staan en ingepland worden. Ook instaan voor de communicatie, zowel intern als extern, om de oplossing en impact van de incidenten naar de betrokken partijen duidelijk te maken.

· Na een grondige inwerking toetreden tot een wachtdienst, waarin de processen binnen het domein Beleggen bewaakt worden buiten de kantooruren en tevens ondersteuning wordt geboden tijdens geplande interventies.

Verwachte achtergrond

· Niveau bachelor en minimaal 3 tot 5 jaar ervaring als Ops Engineer.

· Een goede kennis van Unix/Linux, shell scripting en Oracle SQL database. Daarnaast voldoende kennis van Java om impactanalyses te kunnen uitvoeren bij incidenten en kleine ontwikkelingen.

· Ervaring in een agile SAFe werkomgeving en DevOps

· Stressbestendig, assertief en vastberaden om weerstand om te buigen naar oplossingen en gedragenheid.

· Flexibel en bereid om mee te draaien in een wachtdienst.

To apply for this job email your details to agnes.panczel@edrltd.com.